GOTS Certifikat

Večkrat se srečamo z vprašanji glede uporabe certifikatov pri predstavitvi proizvodov. 

Glede na to, da pridobitev certifikata za proizvode ali celotno produkcijo do končnega produkta zahteva veliko dela in veliko vpletenih, je razumljivo da lastniki certifikatov zahtevajo njihovo spoštovanje. Z dovoljenjem lastnika certifikata le tega lahko uporabimo. Seveda pri izdelkih ki ga dejansko imajo

GOTS CERTIFIKAT:

Pri vseh postopkih mora proizvodnja dosegati minimalne družbene kriterije Mednarodne organizacije dela (ILO):
GOTS Certifikat nedvomno predstavlja najvišjo vlogo pri zagotavljanju kvalitetnega, zdravega in varnega tekstila. Ne le da zagotavlja zdravo vsebino izdelkov, ki jih boste privoščili svojemu telesu, dodatno zagotavlja in spreminja celostno strukturo povezano s proizvodnjo tekstila. Izničuje onesnaževalce pri proizvodnji surovin, varuje živali, ki nam nudijo svoj delež pri našem vsakdanjem življenju, ureja odpadke, izpuste, ki nastajajno med proozvodnjo, ščiti šibkejše člene (delavce) v eni izmed najbolj kritičnih delovnih struktur in nenazadnje varuje okolje tudi, ko pridemo do točke odpadnega tekstila.

Z vsemi navedenimi dejstvi je vsak nakup izdelkov z GOTS certifikatom mnogo več kot le lep in prijeten kos oblačila. Vsak nakup tovrstnega izdelka spreminja svet. Vi spreminjate svet :)

VEČ O GOTS CERTIFIKATU